Bij Kolsterenprojekten beseffen wij dat ons bedrijf onderdeel is van de gemeenschap waarin wij mogen werken. Zo betrekken wij regelmatig lokale ondernemers bij de uitvoering van onze projecten en werken wij strikt volgens alle geldende milieu- en veiligheidsregels.

Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat wat ons betreft verder dan dat. Daarom draagt Kolserenprojekten consequent bij aan een aantal goede doelen. Dat doen we op financieel en materieel gebied, maar ook delen wij waar nodig onze kennis en expertise.

De goede doelen waaraan wij bijdragen zijn onder meer:

  • Astmafonds
  • Woningbouwproject “ARMEN BOUWEN SAMEN HUN EIGEN HUIS” van de Nederlandse pater Jac. Prins helpt arme gezinnen een eigen bestaan op te bouwen.
    Link: www.promoradia.com.br
  • Oxfam Novib
  • Artsen zonder Grenzen
  • Bouw nieuwe school in Haïti na aardbeving
  • Stichting Butterdorp. Ondersteunt projecten en andere initiatieven die bijdragen tot sociale, economische en culturele ontplooiing van mensen in binnen- en buitenland. http://www.stichtingbutterdorp.nl

Stichting Hanhart voor Muziek. http://www.hanhartvoormuziek.nl/de-stichting/